Externe vorming

Levend Water

logo levend water
Is een internationale oecumenische organisatie die psychologie en spiritualiteit verbindt. Ze biedt een programma tot herstel van identiteit en seksualiteit aan.

In het begin

Is een cursusonderdeel dat gegeven wordt in een programma van een 12-tal weken.
Het schenkt veel aandacht aan onze relatie met onze ouders. Het beeld dat wij van God vormden hangt ermee samen.
Onze ontwikkeling is dikwijls mede bepaald door verwondingen uit onze vroege kinderjaren. Daarom is er aandacht voor de "moederwonde" en de "vaderwonde".
Met het programma gaan we, doorheen een proces van herstel. Herstel van onze identiteit en opbouw van een nieuwe positieve levenshouding.
In dit proces willen we God uitnodigen om onze kwetsuren aan te raken, en met ons de weg van herstel te gaan.

Doelgroep

Allen die een weg willen gaan zelfkennis en herstel, die willen kennis maken en/of ervaring opdoen met een werkwijze, die christelijk ge﮳pireerd is.

Voor wie werkzaam is in de sociale hulpverlening, psychologische en/of pastorale begeleiding, counseling, verpleging.

Niet aangewezen voor mensen met acute psychiatrische problemen.

Structuur van een avond

  • Start om 19 u
  • Gebed
  • Onderricht en/of getuigenissen
  • Pauze
  • Kleine deelgroepen
  • Einde om 22.00uInfo en inschrijvingen

Riet Trypsteen
Groot Begijnhof 88
9040 Sint-Amandsberg
tel 09 229 25 89
Riet.trypsteen@telenet.be


kostprijs cursus: 150 eur.
intake en werkteksten inbegrepen
zo vlug mogelijk inschrijven

definitieve inschrijving na intakegesprek

aantal deelnemers beperkt

  

  

 

     

     

 

 

 

 

 

 

Locatie:

 Cara Nova vzw

Kliniekstraat 48  

 9050 Gentbrugge