Interne vorming

Leren omgaan met conflicten

De meeste mensen vermijden conflicten liever. Tegelijkertijd blijven de problemen dan ook hangen. Hoe kunnen we de energie die verloren gaat door onze angst voor conflicten, wél goed leren besteden? Hoe onze frustratie leren uit-spreken naar de andere toe, en daarbij in onze eigen kracht blijven staan, zonder over de grenzen van de andere te gaan? Kennen we onze behoeften en durven we ze kenbaar maken? Hoe mijn woede uiten met respect naar de ander toe? Hoe kunnen we leren van op een geweldloze wijze met elkaar te dialogeren en een conflict constructief aan te gaan.

Actieve deelname wordt gevraagd in deelgroepen en in persoonlijke verwerking, die ook soms creatief kan zijn. Verder zijn er meditatiemomenten, Eucharistie en mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van verzoening.

Naast begeleiding in groepjes is er ook mogelijkheid tot individuele gesprekken. Daarom is het aantal beperkt tot 24 deelnemers.

Weekend vrijdagavond 13 oktober tot zondagnamiddag 15 oktober 2017

Onthaal vanaf vrijdagavond 13 oktober 18u30u. We starten met de eerste conferentie om 19u, tot zondagmiddag (einde voorzien om 16u00).

Kosten: maaltijden en honorarium 120€ per weekend

Inschrijving tot 9 oktober 2017

Beperkte gelegenheid tot overnachting is mogelijk. € 5 / nacht

Dit weekend gaat door in
Het gebedshuis Cara Nova, O Maria
Kliniekstraat 48 9050 Gentbrugge
tel: 0498 453419 - e-mail: cara.nova@skynet.be
www.caranova.be
Minimumaantal deelnemer: 6 per weekend
Maximum aantal deelnemers: 24 per weekend