Fraterniteit

Onze accenten liggen : in het gebed, in onze liefdesrelatie met Christus. Hij is onze vreugde, Hij beweegt ons in liefde , gehoorzaamheid en soberheid te leven. in mededogen, in evangelisatie.